Aegon nieuwbouwhypotheek provisievrij

woensdag, 5 januari 2011

Voor nieuwbouwwoningen (niet van toepassing bij recreatiewoningen) geldt bij Aego hypotheken gedurende de eerste rentevastperiode een speciaal nieuwbouwtarief. Het nieuwbouwtarief van Aegon ligt 0,2% lager dan het reguliere rentetarief. Het nieuwbouwtarief geldt alleen voor de vaste rentes (minimaal 2 jaar en maximaal 30 jaar) en niet voor de variabele rente, oriëntatierente en krediethypotheekrente.

Provisievrij afsluiten is mogelijk; extra rentekorting tot 0,2% mogelijk

Bepalen executiewaarde bij Aegon nieuwbouwhypotheek

De executiewaarde bij nieuwbouw wordt bepaald op 90% van de stichtingskosten (dit was 100%). Dit is de koopaanneemsom inclusief het daarin opgenomen bedrag aan bouwrente plus maximaal 100% van het uitgevoerde meerwerk.

Aankoop van al opgeleverde nieuwbouw panden Aegon nieuwbouwhypotheek

Als een nieuwbouwwoning is opgeleverd en wordt verkocht met een koopcontract, dient er een taxatierapport opgesteld te worden. De normen van bestaande bouw worden dan gehanteerd. AEGON hanteert hierbij dezelfde voorwaarden als NHG. Het nieuwbouwtarief is wel van toepassing.

Wanneer de woning (nog) wordt verkocht met een koop-/aannemingsovereenkomst, dan wordt wel de norm voor nieuwbouw gehanteerd. Er is geen taxatierapport nodig, maar wel een insolventieverzekering.

Zelfbouw met aankoop slooppand Aegon nieuwbouwhypotheek

Als er sprake is van bouw in eigen beheer met aankoop van een sloopwoning sluit AEGON aan bij de eisen van NHG. Dit is van belang voor het bepalen van de executiewaarde van het nieuw te bouwen pand en de bijbehorende maximale verstrekking. Het komt er in het kort op neer dat de 'sloopwaarde' niet automatisch wordt meegenomen in de waardebepaling.

Nieuwbouw taxatie Aegon nieuwbouwhypotheek
Een nieuwbouwwoning hoeft niet getaxeerd te worden voor Aegon. AEGON stelt de executiewaarde van de nieuwbouwwoning op 100% van de stichtingskosten. Dit is de koopaanneemsom inclusief het daarin opgenomen bedrag aan bouwrente plus maximaal 100% van het uitgevoerde meerwerk.

Geldigheid Aegon nieuwbouwhypotheek
Een tijdig geaccepteerde hypotheekofferte blijft geldig tot drie maanden na dagtekening. Bij nieuwbouw is de
geldigheidstermijn zes maanden na dagtekening. U kunt de termijn eenmalig tot één jaar verlengen.

Rente tijdens nieuwbouw
Bij nieuwbouw kan uw klant de hypotheekrente die tijdens de bouw betaald moet worden, meefinancieren en betalen uit het bouwdepot. Dit geldt tot een maximum van 10% van de stichtingskosten van de woning. De rente voor deze ‘extra’ lening (rentedepot) kan niet worden afgetrokken.

Overbruggingskrediet Aegon nieuwbouwhypotheek
De maximale duur van het overbruggingskrediet is twaalf maanden. Deze termijn kan bij nieuwbouw worden verlengd tot het moment van oplevering.

Wilt u meet weten over de Aegon nieuwbouwhypotheek? Wij bieden u alle hypotheek nieuwbouw arrangementen en kortingen. Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier

« Terug naar nieuwsoverzicht