Nieuwbouw hypotheek regeling Aegon Hypotheken

Hieronder treft u een samenvatting van enkele kenmerken van de nieuwbouw hypotheek regeling van Aegon Hypotheken.


Bepalen executiewaarde bij nieuwbouw Aegon

De executiewaarde bij nieuwbouw wordt bepaald op 90% van de stichtingskosten (dit was 100%). Dit is de koopaanneemsom inclusief het daarin opgenomen bedrag aan bouwrente plus maximaal 100% van het uitgevoerde meerwerk.

Aankoop van al opgeleverde nieuwbouw panden nieuwbouw Aegon

Als een nieuwbouwwoning is opgeleverd en wordt verkocht met een koopcontract, dient er een taxatierapport opgesteld te worden. De normen van bestaande bouw worden dan gehanteerd. AEGON hanteert hierbij dezelfde voorwaarden als NHG. Het nieuwbouwtarief is wel van toepassing.

Wanneer de woning (nog) wordt verkocht met een koop-/aannemingsovereenkomst, dan wordt wel de norm voor nieuwbouw gehanteerd. Er is geen taxatierapport nodig, maar wel een insolventieverzekering.

Zelfbouw met aankoop slooppand nieuwbouw Aegon

Als er sprake is van bouw in eigen beheer met aankoop van een sloopwoning sluit AEGON aan bij de eisen van NHG. Dit is van belang voor het bepalen van de executiewaarde van het nieuw te bouwen pand en de bijbehorende maximale verstrekking. Het komt er in het kort op neer dat de 'sloopwaarde' niet automatisch wordt meegenomen in de waardebepaling.

Nieuwbouw taxatie Aegon Hypotheken
Een nieuwbouwwoning hoeft niet getaxeerd te worden voor Aegon. AEGON stelt de executiewaarde van de nieuwbouwwoning op 100% van de stichtingskosten. Dit is de koopaanneemsom inclusief het daarin opgenomen bedrag aan bouwrente plus maximaal 100% van het uitgevoerde meerwerk.

Geldigheid nieuwbouw hypotheek offerte Aegon Hypotheken
Een tijdig geaccepteerde hypotheekofferte blijft geldig tot drie maanden na dagtekening. Bij nieuwbouw is de
geldigheidstermijn zes maanden na dagtekening. U kunt de termijn eenmalig tot één jaar verlengen.

Rente tijdens nieuwbouw
Bij nieuwbouw kan uw klant de hypotheekrente die tijdens de bouw betaald moet worden, meefinancieren en betalen uit het bouwdepot. Dit geldt tot een maximum van 10% van de stichtingskosten van de woning. De rente voor deze ‘extra’ lening (rentedepot) kan niet worden afgetrokken.

Overbruggingskrediet nieuwbouw
De maximale duur van het overbruggingskrediet is twaalf maanden. Deze termijn kan bij nieuwbouw worden verlengd tot het moment van oplevering.

Wilt u meet weten over hypotheken en nieuwbouw? Wij bieden u alle hypotheek nieuwbouw arrangementen en kortingen. Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier