Aantal transacties woningmarkt neemt licht toe

dinsdag, 16 november 2010

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt neemt langzaam maar zeker toe. Het aantal kooptransacties zal daardoor de komende tijd licht toenemen.

Dit verwacht Vereniging Eigen Huis op basis van de uitkomsten van eigen doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking. De verwachting van de vereniging is mede gebaseerd op het lage renteniveau en de al opgetreden prijsdalingen, waardoor woningen beter betaalbaar geworden.

Interesse voor koopwoning onveranderd groot

Uit het recent gehouden onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat 48% van de ondervraagden er over denkt om komende twee jaar te verhuizen: 13% wil zeker verhuizen en 35% overweegt dat te doen. Dit geeft blijk van een omvangrijke verhuiswens onder de Nederlandse bevolking. Echter, de ervaring leert dat een verhuiswens lang niet altijd wordt gerealiseerd. Van de 'verhuisgeneigden' wil bijna de helft (48%) een koopwoning, 37% een huurwoning en 16% heeft geen voorkeur. Van de mensen die zeker willen verhuizen naar een koopwoning is de groep huurders ruim twee keer zo groot als de mensen die al een eigen huis hebben. Dat komt omdat huurders niet eerst een eigen huis hoeven te verkopen.

« Terug naar nieuwsoverzicht