Rabobank vreest inflatie

donderdag, 5 juni 2008

De Rabobank maakt zich zorgen over de inflatievooruitzichten en bespeurt wereldwijd een oplopend tempo van geldontwaarding. Dat schrijft de bank in het Economisch Kwartaalbericht. In Nederland ligt het inflatietempo tot dusver nog ruim beneden het Europese gemiddelde, maar dat gaat de komende maanden drastisch veranderen.

De belangrijkste oorzaak van deze wereldwijde opleving van de inflatie, de fors gestegen energie- en voedselprijzen, ligt buiten de invloedssfeer van de centrale banken. Deze banken moeten er wel voor zorgen dat er geen tweede inflatieronde ontstaat, waarbij ook de prijzen van andere producten gaan stijgen. De Rabobankeconomen constateren met zorg dat in veel landen, zeker ook in opkomende markten, het monetaire beleid nog veel te ruim is.

In Nederland ligt het inflatietempo tot dusver nog ruim beneden het Europese gemiddelde, maar dat gaat de komende maanden drastisch veranderen. Het gevaar dat daardoor in ons land een forse opwaartse druk op de lonen en daarmee een verdere inflatiedruk gaat ontstaan is levensgroot aanwezig.

(bron: InFinance )

Reden te meer om goed te bekijken wat u wilt met uw hypotheekrente en de rentevastperiode van uw hypotheek. Kan uw inkomen stijgende lasten opvangen? Verwacht u binnekort juist een inkomensdaling? Wij kijken graag met u mee wat voor het het meest passend zou zijn. U kunt gratis contact opnemen.

« Terug naar nieuwsoverzicht