BKR-hypotheken

dinsdag, 29 april 2008

De Nederlandse ‘subprime' hypotheekmarkt heeft te maken met een toenemend aantal terugtrekkende aanbieders, vindt de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP). Het gaat daarbij met name om buitenlandse aanbieders van BKR-hypotheken. De oorzaak hiervan is dat deze aanbieders onder de huidige omstandigheden op de internationale geldmarkt geen gelden meer kunnen aantrekken om hypotheken te kunnen verstrekken. Het bestuur van de NVHP zegt met zorg naar deze ontwikkeling te kijken en voorziet dat de hypotheek onbetaalbaar gaat worden voor groepen Nederlandse consumenten.

De Nederlandse hypotheekmarkt is altijd een voor buitenlandse toetreders toegankelijke markt geweest. Onder de nieuwe toetreders bevonden zich de afgelopen vijf jaar ook buitenlandse subprime aanbieders. Met name deze groep nieuwe aanbieders zijn zich gaan richten op de meer risicovolle hypotheekverstrekkingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om consumenten die elders geen hypotheek kunnen krijgen vanwege een eerdere notering bij het BKR of omdat de aangevraagde hypotheek gelet op het (variabele) inkomen van de betreffende consument te hoog was. Deze Nederlandse subprime hypotheekmarkt maakt slechts een klein deel, naar schatting minder dan vijf procent uit van de totale hypotheekmarkt.

Diverse hypotheekverstrekkers zijn nu bezig zich uit de Nederlandse markt terug te trekken. Eerder maakte InFinance.nl al bekend dat GMAC Hypotheken geen nieuwe hypotheekovereenkomsten meer aan te gaan. Afgelopen week meldde InFinanceDaily dat ook Hypotrust niet langer meer hypotheken aan consumenten met een lichte BKR-notering wil verstrekken.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners krijgt het terugtrekken van spelers uit de markt uit de markt spoedig ook gevolgen voor mensen die de afgelopen jaren een BKR-hypotheek afsloten : ‘De consument koos tot een aantal jaren geleden vaak voor korte rentevasttermijnen. Die waren toen ook spotgoedkoop. In sommige gevallen kon dat bovendien niet anders, omdat er een subprime hypotheek werd verstrekt met relatief hoge risico-opslagen. Maar ook de zesjaars termijn was een ‘hot item', omdat er dan meer geleend kon worden. Deze rentevasttermijnen gaan nu aflopen. Dit heeft meerdere vervelende effecten. Voor de zesjaars klanten die een lening hebben bij een zich terugtrekkende buitenlandse geldverstrekker, ontstaat het probleem dat de hypotheek onbetaalbaar wordt. Bij subprime-partijen waar de normen verder worden aangescherpt, geeft dit een dubbel probleem. Het wordt onbetaalbaar en men kan nergens anders terecht, omdat de reguliere banken deze consumenten niet bedienen.'

(bron:InFinance )

« Terug naar nieuwsoverzicht