'Betalingsbeschermers' versneld onder toezicht

dinsdag, 29 april 2008

De vrijstelling die betalingsbeschermers die zijn gekoppeld aan hypothecair en consumptief krediet genieten, zodat ze niet onder de adviesregels van de WFT vallen, wordt per 1 juli opgeheven. Dat maakte AFM's hoofd toezicht Wijnand van de Beek bekend op een voorlichtingsbijeenkomst over hypotheken van de Federatie van Assurantieclubs. In het hypothekenrapport van vorig jaar constateerde toezichthouder AFM dat er bij overlijdensrisicoverzekeringen slechts in éénderde van de dossiers een passend advies werd gegeven. Bij de bijproducten met arbeidsongeschiktheids- en werkloosheiddekking ging het zelfs in driekwart van de gevallen mis. De AFM verzocht de minister van Financiën toen al nadrukkelijk om de vrijstelling in te trekken. "De minister heeft daar nu gehoor aangegeven", aldus Van de Beek.

Vaak zijn betalingsbeschermers of woonlastbeschermers gevuld tot 40% provisie in de koopsom. Provisiegedreven advies is dus te vaak voorkomend hierbij. Via ons kunt u de woonlastbeschermer netto afsluiten, dus de laagste premie en advies zonder provisie prikkels. Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.

« Terug naar nieuwsoverzicht