Bouwrente aftrekbaar zonder aflosverplichting

maandag, 25 maart 2013

Bij nieuwbouwwoningen is bouwrente verschuldigd. Rente berekend over de periode voor het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst behoort tot de koopsom. De andere vorm is bouwrente van een nieuwbouwwoning die verschuldigd is over de schuld aan de aannemer over de periode na het afsluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst tot het moment van de levering van de grond (aangaan van de hypotheek). Laatstgenoemde bouwrente wordt gewoonlijk niet in de vorm van een leningsovereenkomst met een annuïtaire aflossingsverplichting overeengekomen. Toch is en blijft deze bouwrente fiscaal aftrekbaar, aldus een recent besluit van de staatssecretaris. In het besluit nr. BLKB2013/312M wordt vermeld dat de periode waarover deze bouwrente wordt berekend niet meetelt voor de maximale termijn van 360 maanden waarin een eigenwoningschuld ten minste annuïtair en volledig moet worden afgelost om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

« Terug naar nieuwsoverzicht