Ontbonden aanneemovereenkomst niet onder overgangsrecht

woensdag, 19 december 2012

Zoals eerder vermeld in onze nieuwsberichten wordt een eigenwoningschuld geacht te bestaan vóór 2013 indien uiterlijk op 31 december een voorlopig koopcontract is ondertekend.

Niet alleen een financieringsvoorbehoud, maar ook een verkoopvoorbehoud voor de verkoop van de huidige woning van de koper wordt in deze tijden beschouwd als een gebruikelijke clausule en doet er daarmee niet aan af dat sprake is van een onherroepelijke koopovereenkomst, aldus het kabinet.

Er ontstaat daarbij overigens alleen een eigenwoningschuld die valt onder het overgangsrecht indien ook daadwerkelijk in 2013 een woning wordt gekocht op grond van deze overeenkomst.

Indien de aankoop van betreffende woning waarvoor de genoemde overeenkomst geldt niet door zou gaan en een andere woning wordt verworven geldt dat de schuld op die woning niet op grond van het bovengenoemde kwalificeert als schuld die valt onder het overgangsrecht.

« Terug naar nieuwsoverzicht