Nieuwbouw krijgt nieuwe energieprestatienorm

woensdag, 25 juli 2012

Vanaf 1 juli 2012 is een nieuwe energieprestatienorm voor nieuwbouw van kracht, de NEN 7120. Deze norm vervangt de bestaande energieprestatienormen voor nieuwbouw van woningen (NEN 5128) en utiliteitsbouw (NEN 2916).

Met de energieprestatienorm (EPN) kan de energiezuinigheid van kantoren en woningen worden bepaald. Dit wordt uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). In het Bouwbesluit is vastgelegd wat de toegestane energieprestatiecoëfficiënt is bij nieuwbouw.

Wat verandert er?

In de nieuwe energieprestatienorm zijn de bepalingsmethoden voor nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en woningbouw geïntegreerd. Ook is de methode aangepast aan Europese normen, nieuwe bewezen technieken en gedetailleerdere klimaatgegegens.

(bron: AEDES,"Nieuwe energieprestatienorm nieuwbouw",
http://www.aedesnet.nl/content/artikelen/achtergrond/unknown/dossier-energie-en-duurzaamheid/energie/Nieuwe-energieprestatienorm-voor-nieuwbouw.xml)

« Terug naar nieuwsoverzicht