Minder verkopen met Koopgarant

maandag, 14 mei 2012

In 2011 zijn er 5.400 woningen met Koopgarant verkocht door 170 woningcorporaties en projectontwikkelaars. Het aantal verkochte woningen daalde hiermee met 20 procent ten opzichte van 2010.

De malaise op de woningmarkt lijkt daarmee nu ook invloed te hebben op het aantal transacties met Koopgarant.

De daling van het aantal transacties trad vooral op bij nieuwbouwwoningen.

Het aantal verkopen van bestaande woningen daalde in veel mindere mate.

Uit een inventarisatie van Stichting OpMaat onder haar licentiehoudende corporaties en ontwikkelaars blijkt dat momenteel 120.000 woningen met Koopgarant worden aangeboden. Daarmee is er een stabilisatie opgetreden ten opzichte van 2010.

Corporaties blijken kritischer als het gaat om de vraag in welke delen van hun woningbezit zij Koopgarant willen inzetten.

(bron: Vastgoedmarkt.nl,
artikel http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/05/09/Minder-Koopgarantwoningen-verkocht)

« Terug naar nieuwsoverzicht