Verbond kraakt kabinetsplan woningmarkt

vrijdag, 20 april 2012

Het kabinetsplan voor de woningmarkt heeft dramatische gevolgen voor de koopkracht, de waarde van woningen en de woningmarkt zelf, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding.

Het Verbond maakt zich grote zorgen over de plannen die bij het Catshuisberaad op tafel liggen voor de woningmarkt. Volgens het Verbond zijn er sterke aanwijzingen dat het kabinet nieuwe huizenkopers langs fiscale weg wil dwingen om annuïtair af te lossen.

Dit houdt in, dat de renteaftrek in dertig jaar tot nul wordt afgebouwd. Dat heeft volgens algemeen directeur Richard Weurding dramatische gevolgen voor de koopkracht, de waarde van woningen en de woningmarkt zelf.

Ook de brancheorganisaties Bouwend Nederland, de Vereniging Eigen Huis en diverse woningmarktdeskundigen hebben inmiddels de noodklok geluid.

Uit berekeningen van het CVS blijkt dat een verplichte annuïtaire hypotheek of een fiscaal annuïtair schema vergeleken met de op dit moment meest populaire hypotheekvorm (de helft aflossingsvrij, rest spaar- of levenhypotheek) op termijn leidt tot ruim veertig procent hogere maandlasten. Omdat nieuwe kopers minder kunnen lenen, kan dit een drukkend effect op de woningprijzen van maximaal twintig procent hebben. Daarnaast leidt zo’n ingreep tot een administratieve chaos voor uitvoerders en fiscus, een punt waarvoor ook econoom Lans Bovenberg aandacht vraagt.

Algemeen directeur Richard Weurding: “We krijgen steeds meer signalen dat het kabinet met zo’n ad-hocmaatregel gaat komen. Dat heeft echt sterk negatieve gevolgen, waarvoor we nu al willen waarschuwen. De woningmarkt zou nog meer op slot worden gedraaid, starters komen nog moeilijker aan de bak en zo’n rigide aanpak past eerlijk gezegd ook niet bij deze tijd. Als je alleen nog annuïtaire hypotheken toestaat, dan beperk je de concurrentie. Uiteraard raakt dit de verzekeringssector zelf. Maar hier geldt: wat slecht is voor onze klanten is ook slecht voor onze bedrijven.”

Het Verbond bepleit een brede aanpak van de woningmarkt, waarbij de nadruk verschuift van maximaal lenen naar bouwsparen, met een geleidelijke afbouw van de hypotheekschuld en het beslag van de woningmarkt op de rijksbegroting.

Weurding: “Noem het een cultuuromslag. Vermogensopbouw wordt des te belangrijker in het licht van de vergrijzing en oplopende zorgkosten. Er zijn alternatieven voor dit kabinetsplan met veel minder schadelijke gevolgen. Een groep van 22 hoogleraren heeft recent voorstellen gedaan die ons wat dat betreft meer aanspreken dat wat er nu op ons af dreigt te komen.”

(bron: VVP.nl
http://www.vvponline.nl/nieuws/52533?mid=kp2RrG1mmmSYkZs=)

« Terug naar nieuwsoverzicht