Nieuwbouw wacht dubbele dip

maandag, 24 januari 2011

De Nederlandse woningbouw krijgt te maken met een dubbele dub, schrijft de Vereniging voor bouwontwikkelaars en ondernemers (NVB) in een brief aan het kabinet. Volgens de NVB zal de woningproductie in 2013 opnieuw onder de 50.000 huizen zakken. De vereniging verwacht voor dit jaar ook dat de productie onder de 50.000 woningen zakt. In 2012 neemt het aantal licht toe tot 60.000 woningen, waarna de woningproductie weer inzakt.

Deze cijfers staan in schril contrast met de relatief optimistische prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) die recent aangaf een groei van de woningbouwproductie te voorzien. Dit verschil komt vooral omdat NVB in de berekeningen uitgaat van de daadwerkelijk verkochte woningen en het EIB van de afgegeven bouwvergunningen.

In de brief wijst NVB erop, dat de groei van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen zich na het relatief goede 2e kwartaal vorig jaar niet heeft doorgezet. En dat zal ook in 2011 niet het geval zijn.

Dat heeft verschillende oorzaken:

'Allereerst vertoont de hypotheekrente al weer enige tijd een opwaartse druk. Tegelijk hebben zowel de AFM als het Waarborgfonds Eigen Woningen de leningscriteria die banken moeten hanteren, flink aangescherpt. Vooral de koopstarters merken dat bij hun hypotheekaanvraag. Hun financieringsruimte is soms wel 30 tot 40 procent kleiner dan vorig jaar. Vervolgens zijn de steunmaatregelen van het Rijk met de zogeheten 'tranches' dit jaar vervallen en nemen ook de bouwkosten van nieuwe woningen weer toe. Enerzijds door de stijging van de grondstoffen en anderzijds door de aanscherping van de epc-normen', aldus de vereniging.

Door dit alles verwacht NVB, dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2011 maandelijks op circa 1500 zal blijven steken. Ter vergelijking, in de jaren vóór de crisis lag dat aantal nog op gemiddeld 4000 woningen per maand. (bron:InFinance)

gerelateerde berichten:

Rabo: bouwsector nog niet uit problemen
Crisis in nieuwbouw nog niet over
Woningbouwcorperaties in zwaar weer

« Terug naar nieuwsoverzicht