Aanpassingen nieuwbouw hypotheek Aegon

dinsdag, 6 juli 2010

Met ingang van 3 juli 2010 wordt een aantal beleidswijzigingen van kracht bij de nieuwbouwhypotheken van Aegon. Hieronder staat een overzicht van deze wijzigingen.

U kunt uw Aegon nieuwbouwhypotheek via ons nog steeds zonder provisie afsluiten.

Bepalen executiewaarde bij nieuwbouw Aegon

De executiewaarde bij nieuwbouw wordt bepaald op 90% van de stichtingskosten (dit was 100%). Dit is de koopaanneemsom inclusief het daarin opgenomen bedrag aan bouwrente plus maximaal 100% van het uitgevoerde meerwerk.

Aankoop van al opgeleverde nieuwbouw panden nieuwbouw Aegon

Als een nieuwbouwwoning is opgeleverd en wordt verkocht met een koopcontract, dient er een taxatierapport opgesteld te worden. De normen van bestaande bouw worden dan gehanteerd. AEGON hanteert hierbij dezelfde voorwaarden als NHG. Het nieuwbouwtarief is wel van toepassing.

Wanneer de woning (nog) wordt verkocht met een koop-/aannemingsovereenkomst, dan wordt wel de norm voor nieuwbouw gehanteerd. Er is geen taxatierapport nodig, maar wel een insolventieverzekering.

Zelfbouw met aankoop slooppand nieuwbouw Aegon

Als er sprake is van bouw in eigen beheer met aankoop van een sloopwoning sluit AEGON aan bij de eisen van NHG. Dit is van belang voor het bepalen van de executiewaarde van het nieuw te bouwen pand en de bijbehorende maximale verstrekking. Het komt er in het kort op neer dat de 'sloopwaarde' niet automatisch wordt meegenomen in de waardebepaling.

Zie voor meer: Aegon Nieuwbouw Hypotheek

« Terug naar nieuwsoverzicht