De bouwkavel onder Europees vuur

maandag, 21 juni 2010

In de Nederlandse BTW wetgeving is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van BTW heffing. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op. Zo is de levering van een bouwterrein niet vrijgesteld maar belast met 19% BTW. Veelal heeft een heffing van BTW op de levering van een onroerende zaak tot gevolg dat er geen 6% overdrachtbelasting wordt geheven.

De levering zou op basis van de Europese BTW richtlijn juist belast zijn met BTW, met als gevolg ook veelal een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Dit is duidelijk in tegenspraak met de Nederlandse opvatting dat er geen sprake was van BTW heffing, maar uitsluitend van overdrachtsbelasting.

Op dit moment is het nog afwachten welke consequenties de Nederlandse Hoge Raad aan deze uitspraak verbindt en welke maatregelen de Nederlandse wetgever gaat nemen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. In de tussentijd kan al naar gelang het belang van de koper een beroep worden gedaan op de huidige Nederlandse wetgeving, dan wel op de door het Europese Hof aangegeven uitleg van de genoemde begrippen. Gezien de vaak grote financiële belangen die met dit soort transactie zijn gemoeid en de ingewikkeldheid van de materie, is het verstandig om vroegtijdig in overleg te treden met uw fiscaal adviseur en samen met hem uw belangen veilig te stellen.(bron:accountancynieuws)

« Terug naar nieuwsoverzicht