Nieuwbouw Koopgarant interessant voor starters

vrijdag, 23 april 2010

Het aantal verkochte Koopgarant woningen is in 2009 bijna verdubbeld vergeleken met het jaar daarvoor. Ongeveer 160 woningcorporaties en beleggers verkochten het afgelopen jaar 5.200 woningen als Koopgarant woning.

Opmerkelijk was de forse groei van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen, die hoofdzakelijk werden gekocht door starters op de koopmarkt.

Uit een inventarisatie van Stichting OpMaat onder haar licentiehoudende corporaties en beleggers blijkt dat momenteel 104.000 woningen met Koopgarant worden aangeboden.

De kracht van Koopgarant is dat het breed toepasbaar is en uiteenlopende volkshuisvestelijke doelen kan dienen.

Door korting op de marktwaarde wordt de Koopgarantwoning bereikbaar voor de lage- en middeninkomensgroepen. Door de terugkoopregeling komt de woning altijd bij de corporatie terug. Vervolgens kan de corporatie via Koopgarant de woning ook voor de volgende koper betaalbaar houden.

Koopgarant gaat uit van volledig eigendom. Koopgarant is dus geen combinatie van huren en kopen. Tussenvormen zijn vaak gecompliceerd in toepassing en uitwerking, omdat er een kunstmatige juridische scheiding wordt aangebracht en zowel de koper als de verkoper met huur- en koopaspecten te maken krijgen.

« Terug naar nieuwsoverzicht