CBS: Bouwvergunningen gedaald met 32 procent

maandag, 21 december 2009

Vooral veel minder bouwvergunningen verleend voor koopwoningen. Aantal gereedgekomen woningen nagenoeg gelijk. Pijplijn; nog te bouwen woningen begint leeg te lopen. Sterkste daling in provincie Zuid-Holland.

In het derde kwartaal van 2009 is voor ruim 15 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend lag daarmee 32 procent lager vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In de periode januari-september daalde het aantal vergunningen met 18 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Het aantal gereedgekomen woningen lag in het derde kwartaal op bijna 17 duizend, waaronder bijna 13 duizend koopwoningen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de te verwachten woningbouwproductie. Omdat het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend al een aantal kwartalen lager ligt dan dezelfde periode vorig jaar, is de verwachting dat ook het aantal gereedgekomen woningen de komende periode een daling zal laten zien. Over het algemeen zit er tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van een woning anderhalf tot 2 jaar. De afgelopen jaren lag in de eerste drie kwartalen het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend steeds boven het aantal gereedgekomen woningen. (bron: cbs.nl)

« Terug naar nieuwsoverzicht