Starterslening nieuwbouw hypotheek

maandag, 14 december 2009

Met de Starterslening leent u het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u, op basis van uw inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Op de website van SVn (De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) kunt u nagaan of u in uw gemeente een Starterslening kunt aanvragen.

Rente en aflossing Starterslening
De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar gaat u wél rente en aflossing betalen als uw inkomen voldoende is gestegen. Als uw inkomen niet gestegen is, moet u dit bij SVn door middel van een hertoets aantonen. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden.

Voorwaarden hypotheek met Starterslening
De totale financiering van uw huis bestaat uit een normale (eerste) hypotheek met NHG en daar bovenop de Starterslening. De eerste hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar een looptijd van maximaal 30 jaar. U kunt de eerste hypotheek afsluiten bij elke bank of geldverstrekker. De Starterslening sluit u af bij SVn. De Starterslening heeft een minimale rentevaste periode van 15 jaar en de looptijd is maximaal 30 jaar. De gemeenten stellen zelf de voorwaarden van de lening vast. Beide leningen (eerste hypotheek + Starterslening) moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG.
De hypotheek onder NHG kan niet worden verhoogd, een extra inschrijving op het huis is niet toegestaan.

Kosten
Voor het verkrijgen van de NHG betaalt u een borgtochtprovisie aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De hoogte ervan is afhankelijk van de hoogte van de hypotheek. U kunt de borgtochtprovisie aftrekken van de belasting in het jaar dat NHG wordt verleend. Verder is het mogelijk om deze kosten in het totale hypotheekbedrag mee te nemen.

Meer weten over nieuwbouw en uw hypotheek met Starterslening? Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.


« Terug naar nieuwsoverzicht