Zestig procent van bouwprojecten kan dit jaar niet beginnen

donderdag, 22 oktober 2009

Zes op de tien bouwprojecten die voor crisissteun in aanmerking komen, kunnen niet voor 31 december van dit jaar te starten. En daarmee komt de subsidie en dus ook de voortgang ernstig in gevaar. Wil het stimuleringsbudget van 100 miljoen euro de sector echt soelaas bieden, dan moet de deadline voor het beginnen van de bouwprojecten met twee maanden opschuiven. Ook is een snelle oplossing van de onduidelijkheden over de toekenning van de crisissteun belangrijk. Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een brief aan de minister van Wonen Werken en Integratie, Eberhard van der Laan. De brancheorganisatie van ruim 200 ontwikkelende bouwbedrijven dringt bij de bewindsman aan om snel met elkaar om de tafel te gaan zitten om de problemen op te lossen. In augustus heeft Van der Laan in het kader van het stimuleringsbudget woningbouw voor 100 miljoen euro aan subsidie toegekend.

Uit de eerste ervaringen van NVB-leden met deze crisissteun blijkt echter dat aan de eis, dat voor 31 december van dit jaar met de bouw moet zijn begonnen, niet of nauwelijks kan worden voldaan. Maar liefst zestig procent van de projecten waarvoor crisissteun is toegezegd kampt met het probleem van de deadline. Dit komt voor een belangrijk deel door het feit dat pas in augustus de subsidies over de ingediende projecten zijn verdeeld. Toen moesten veel plannen nog worden aangepast. En ook hebben veel kopers meer tijd dan voorheen nodig om de financiering rond te krijgen. Een andere reden is dat er in de praktijk nogal wat onduidelijkheden bestaan over het begrip staatssteun. Veel gemeenten hebben hier geen ervaring mee en zien zich gedwongen om extern juridisch advies in te winnen met vertraging als direct gevolg.

In de brief stelt NVB verder vast dat sommige gemeenten het risico van staatssteun en daarmee dus de mogelijke teruggave van de subsidie, doorschuiven naar de ontwikkelaar. "Bedrijven die hun nek uitsteken door vroegtijdig te beginnen, zonder dat er zekerheid is dat de subsidie wordt verstrekt, lopen ook het risico de subsidie te verliezen. En dit kan net de nekslag voor de bedrijven betekenen", aldus NVB-voorzitter Jo Goossens in de brief aan Van der Laan. In de visie van de brancheorganisatie is het van groot belang dat de problematiek van de staatssteun snel wordt opgelost."Anders heeft het stimuleringsbudget woningbouw geen enkel effect op de verkoop van nieuwe woningen en zal de verkoopomzet ruim 60 procent onder het niveau van vorig jaar blijven." Deze enorme productiedaling betekent dat binnenkort tussen de 75.000 en 100.000 bouwvakkers hun baan verliezen. Voor het Rijk betekent de productiedaling een financiële strop van 5 miljard euro.
(bron: nvb-bouw)

« Terug naar nieuwsoverzicht