Provisie beloning sterk in de belangstelling

zaterdag, 29 maart 2008

De eerste helft van 2008 zal een belangrijk half jaar worden voor de beloningsstructuur van financiële dienstverleners. Provisiewijzer.nl loopt voorop in deze veranderende markt van provisiebeloning transparantie! In uw voordeel!

(bron: D&O)

Ontwikkelingen rondom beloning komen eerste half jaar 2008 bij elkaar.
Het beloningsbeleid van financiële dienstverleners zal in de eerste zes maanden veel aandacht krijgen. De volgende momenten zullen daarbij ondermeer belangrijk zijn.
Op 31 januari wordt in de Tweede Kamer gesproken over MiFiD en het Nationaal Regime. Naar het zich laat aanzien komen tijdens deze beraadslaging ook de onderwerpen beloning en deskundigheid intensief aan de orde.


Vanaf 1 januari moet bij elke offerte voor een nieuwe beleggingsverzekering gespecificeerde informatie aan de consument worden gegeven over de kosten van de aanbieder en de bemiddelaar.


In het eerste kwartaal ontvangen alle consumenten met een beleggingsverzekering rechtstreeks van de aanbieder een waardeoverzicht. In dit waardeoverzicht wordt de consument geïnformeerd over de tot dan toe gemaakte kosten. De kosten van de aanbieder en de bemiddelaar worden apart gespecificeerd.


Naar verwachting zullen meerdere aanbieders in het eerste kwartaal in het kader van de woekerpolisaffaire een aanbod tot schadeloosstelling doen. Ongeacht het bedrag dat hiervoor wordt uitgetrokken is te voorspellen dat er verzekerden en belangenbehartigers zijn die deze schikking onvoldoende vinden. Dit heeft ook plaatsgevonden bij de zogenaamde Duisenberg-regeling. In de discussie die hierover gaat plaatsvinden is het voorspelbaar dat de beloning van de financiële dienstverlener weer aan de orde komt.


In het eerste half jaar nemen naar verwachting politiek en bedrijfstak een besluit over bonussen. Voor financiële diensten die onder MiFiD vallen zijn bonussen zonder meer verboden. Er bestaat druk om dit verbod door te trekken naar de financiële producten die niet onder MiFiD of Nationaal Regime vallen.


Rond april/mei worden de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar een toekomstig beloningssysteem waar Verbond van Verzekeraars, NBVA en NVA opdracht voor hebben gegeven. De NVA heeft in haar meerjarenvisie al een voorschot op deze resultaten genomen door te bepleiten dat de beloning van financiële dienstverleners voor wat betreft de advieswerkzaamheden rechtstreeks aan de consument in rekening worden gebracht en ten aanzien van de distributiekosten door de aanbieder moeten worden betaald.

Nieuws

« Terug naar nieuwsoverzicht