Nieuw kader voor garanties nieuwbouwwoningen

dinsdag, 7 juli 2009

Tijdens een bijeenkomst in Den Haag hebben producenten- en consumentenorganisaties overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen waardoor de belangen van consumenten en producenten van nieuwbouwwoningen ook na de opheffing van de Garantie Instituut Woningbouw (GIW) goed worden geregeld.

Nadat begin dit jaar het bestuur van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW)het voornemen heeft uitgesproken het instituut in de loop van 2010 op te heffen is er een commissie ingesteld met als opdracht de belangrijkste verworvenheden waarvoor het GIW heeft gezorgd voor de toekomst veilig te stellen. (bron:Pleinplus.nl)

« Terug naar nieuwsoverzicht