Lusten en lasten van een nieuwbouwwoning

dinsdag, 7 juli 2009

Het pas opgeleverde nieuwbouw huis zelf, het inrichten en de nieuwe woonomgeving geven kopers van nieuwbouwwoningen het eerste jaar de meeste voldoening. Ook het aanleggen van de tuin en het contact met nieuwe buren en buurtgenoten wordt door nieuwbouwkopers als plezierig ervaren.

Het aanvankelijke woonplezier wordt echter vaak overschaduwd door de tijd die het vergt om de gemiddeld 23 opleveringsgebreken per nieuwbouwwoning te verhelpen. Ook omgevingsergernissen als slechte wegen, te weinig parkeerplaatsen, bouwrommel en modder in de buurt vormen vaak een bron van ergernis.

Het eigen huis is dan wel klaar, maar de directe woonomgeving is nog volop in ontwikkeling en vanzelfsprekende voorzieningen als straatverlichting, borden en wegwijzers of winkelvoorzieningen laten nog op zich wachten.

Dit blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1.148 kopers van nieuwbouwwoningen. Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek laten uitvoeren over de lusten en lasten van nieuwbouw onder 1.148 leden. Het onderzoek is uitgevoerd door Marlyse-Research door middel van een online vragenlijst in augustus 2008. bron: Eigenhuis.nl

« Terug naar nieuwsoverzicht