Nieuwbouw hypotheek Florius aangepast

vrijdag, 13 maart 2009

Florius Hypotheken heeft haar financieringsregeleling voor nieuwbouw hypotheek aangepast.

Bij nieuwbouw mag u vanaf 1 maart 2009 maximaal 110% van de stichtingskosten financieren. Consumptieve financieringen (box 3) vallen hier buiten. Maximaal 100% van de stichtingskosten mag aflossingsvrij zijn.

Onder stichtingskosten van de nieuwbouwwoning vallen:

* de koop-/aanneemsom
* meerwerk: is het meerwerk méér dan € 2.500,-, dan is een specificatie van dit meerwerk nodig. Het meerwerk moet verband houden met de waardevermeerdering van het onderpand.
* renteverlies tijdens de bouw: maximaal 5%, berekend over de koop-/aanneemsom plus het meerwerk. Onderdeel van het renteverlies is de financieringsvergoeding aan de bouwer na het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst. Deze mag maximaal 1% van de bouwrente bedragen.
* afsluitprovisie.
* kosten hypotheekakte
* taxatiekosten
* maximaal 1% bouwrente: financieringsvergoeding aan de bouwer voor het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst

Via Hypotheek Nieuwbouw kunt u ook de Florius Nieuwbouw hypotheek zonder afsluitkosten afsluiten.

« Terug naar nieuwsoverzicht