Nieuwbouw huis gekocht, aannemer failliet!

maandag, 23 februari 2009

Koop alleen een nieuwbouwwoning met garantie tegen faillissement
Het is voor kopers van nieuwbouwwoningen in deze economisch onzekere tijd van essentieel belang dat zij alleen een huis kopen met een garantie tegen de gevolgen van een eventueel faillissement van de aannemer. Het faillissement van bouwbedrijf Van Hoogevest in Amersfoort toont de noodzaak daartoe nog eens aan.

Aantal faillisementen sterk toegenomen

Als gevolg van de kredietcirisis is het aantal faillissementen van bouwbedrijven sterk toegenomen. Een certificaat van GIW of Stiwoga geeft de garantie dat een woning zonder extra kosten wordt afgebouwd als de bouwer failliet gaat. Notarissen moeten vóór de overdracht van de grond controleren of het waarborgcertificaat daadwerkelijk verstrekt is aan de koper.

Zekerheid of niet?

In verkoopbrochures en het koopcontract van nieuwbouwwoningen wordt vaak vermeld dat de woning onder GIW- of Stiwogagarantie zal worden gebouwd. Deze vermelding alleen geeft de koper echter nog geen enkele zekerheid. De koper kan pas aanspraak maken op de garantie als hij het waarborgcertificaat ook daadwerkelijk in handen heeft.

Waarborgcertificaat

De koper moet het waarborgcertificaat ontvangen hebben vóór overdracht van de grond bij de notaris, omdat hij vanaf dat moment financiële risico's gaat lopen. Als het waarborgcertificaat bij de overdracht niet aanwezig is, adviseert Vereniging Eigen Huis om de leveringsakte niet te tekenen. Een toezegging dat het wel goed komt of dat het certificaat later wordt nagezonden is onvoldoende en biedt geen enkele garantie.

BRON: Vereniging Eigen Huis

« Terug naar nieuwsoverzicht