Intermediair lijdt onder uitblijven provisievoorstellen

donderdag, 4 december 2008

Het uitblijven van de provisievoorstellen voor 2009 brengt het intermediair in grote problemen. In een spoedoverleg met het ministerie van Financiën over de wijzigingen van het Bgfo in 2009, hebben de Federatie Fidin en de VvHN gepleit voor meer tijd voor de implementatie van de nieuwe regels. De partijen stellen vast dat aanbieders vier weken voor het inwerkingtreden van de nieuwe wetgeving nog niet met beloningsvoorstellen naar het intermediair zijn gekomen.

Banken, verzekeraars en intermediairs dienen nieuwe provisieafspraken te maken, onder meer als gevolg van de afschaffing van volumebonussen per 1 januari 2009. Naar het zich laat aanzien, grijpen verzekeraars collectief deze gelegenheid aan om de gehele beloningsystematiek voor complexe producten te wijzigen. Het uitblijven van de nieuwe beloningsvoorstellen, de fundamentele wijziging van de systematiek en de implementatietijd hiervan in de systemen veroorzaken dat de invoering van beloningstransparantie per 1 januari niet verantwoord kan gebeuren.

De Federatie Fidin en de VvHN hebben daarom de minister van Financiën dringend verzocht het van kracht worden van de transparantieregels of de handhaving op te schorten, zodat partijen voldoende tijd hebben voor een verantwoorde implementatie. Fidin en VvHN benadrukken dat alle overige onderdelen van de nieuwe regelgeving gewoon per 1 januari van kracht worden, het gaat partijen alleen om het moment van transparantie.

De wereld verkeert in een financiële en economische crisis. Ook Nederland ontkomt hier niet aan, evenmin de financiële sector. De markt voor complexe producten is daardoor zeer slecht. Juist onder deze omstandigheden maakt de branche een noodzakelijke transitie door. Transparantie van dienstverlening en beloning, compliance-maatregelen, permanente educatie en vele andere verplichtingen van de wetgever en van de toezichthouder, vergen niet alleen veel energie, maar ook zeer hoge kosten van het intermediair.

De Federatie Fidin en de VvHN hebben nogmaals bezwaar gemaakt tegen de sterk toegenomen kosten van doorlopend toezicht 2008. Zij hebben hun verzoek herhaald aan Financiën om alsnog de systematiek van de bekostiging te wijzigen, waardoor het intermediair financieel niet alleen wordt ontlast, maar ook een signaal wordt afgegeven dat de ambitie van dit kabinet om administratieve lasten in de bedrijfstak terug te dringen, serieus genomen mogen worden. (bron: InFinance )

Normaal gesproken merkt u niets van de afsluitprovisie. Het gaat dus niet alleen om de 1% hypotheek afsluitkosten, het gaat om de totale hypotheekprovisie of afsluitprovisie voor de adviseur. Meer weten? Neem contact
met ons op.

« Terug naar nieuwsoverzicht