Eén op vijf adviseurs informeert klant over provisie

woensdag, 26 november 2008

Eén op vijf financieel intermediairs geeft aan in januari op enigerlei wijze de klanten te zullen informeren wat men aan provisie verdient bij het sluiten van een financieel product. Een deel van deze 20 procent weet nog niet hoe ze dit aan hun klanten gaan vertellen. Dit blijkt uit onderzoek van SmartOffice.nl. Dat betekent dat 80 procent nog niet voldoet aan de transparantieregels die op 1 januari van kracht worden.

Uit een telefonische enquête onder 98 intermediairs komt naar voren dat 19 intermediairs aangeven de provisie al met hun klanten te bespreken of dat men zeker van plan is dit per januari op het kantoor in te voeren. Volgens het onderzoek zeggen 17 intermediairs dat ze nog niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels en dit volgend jaar gaan onderzoeken. Het beeld bij deze groep is dat men denkt nog tot 1 juli 2009 de tijd te hebben en deze periode ziet als een overgangsfase. 62 intermediairs geven als antwoord deze transparantie niet per januari door te kunnen en/of willen voeren.

Deze groep geeft hiervoor verschillende redenen op. Men is totaal niet voorbereid op deze regels en ziet ook geen enkele kans dit te realiseren, vindt deze regels zeer onrechtvaardig omdat de banken niet hoeven te voldoen aan de nieuwe wetgeving, is bang dat hun klant naar een ander stapt die wel ‘gratis' advies geeft, of vertelt dat de klant geen behoefte heeft te weten wat het intermediair aan provisie ontvangt. De meest directe reactie was een intermediair die aangaf gewoon te blijven adviseren zoals hij dat al 16 jaar deed omdat de pakkans minimaal is. Hij vergeleek deze wetgeving met de discussie over het rookverbod en verwachtte dat er zoveel weerstand vanuit de branche zou komen, dat de wetgeving wel gematigd zou worden. (bron:InFinance )

De werkwijze van FACN is uniek. Alles wat FACN meer aan directe hypotheekprovisie en afsluitprovisie krijgt van de bank boven de vaste advieskosten, ontvangt u als retourprovisie terug. Transparanter informeren over provisie kan niet!

FACN vindt het namelijk niet logisch dat een tussenpersoon meer provisie krijgt als de hypotheek of de premie hoger is. Het werk is hetzelfde! Daarom wordt er gewerkt met vaste bemiddelingskosten en ontvangt u al het meerdere aan provisie retour. Meer weten? Gebruik ons contactformulier.

« Terug naar nieuwsoverzicht