Federatie bedenkt beloningsalternatief

donderdag, 20 november 2008

Tijdens informatieavonden van de Federatie van Assurantieclubs is een opmerkelijk alternatief voor de beloning van intermediairs gepresenteerd. Bureau D&O reageert op het voorstel van de Federatie.

Voor de beloning via provisie geldt de adviesmatch. Dat wil zeggen dat van de totale beloning in 2007 slechts 70 procent in de vorm van afsluitprovisie betaald mag worden. In de komende jaren daalt dit percentage naar 50. Ook geldt de inducementnorm, wat wil zeggen dat de beloning niet meer mag bedragen dan in redelijkheid nodig is om de kosten van de dienstverlening te financieren. Zeker buitensporige beloningen in relatie tot de inspanning zijn verboden.

Verder is de wettelijke terugboekingregeling van toepassing bij voortijdige beëindiging van de verzekering of hypotheek. Ook is het duidelijk dat de inhoud van de dienstverlening door de financiële professional sterk wordt bepaald door de Wft en de interpretaties die de AFM daaraan geeft.

Als de cliënt de financieel dienstverlener rechtstreeks voor zijn diensten beloont, heeft dat voor de adviseur dus aanzienlijke voordelen. De vraag is alleen wanneer er exact sprake is van 'directe betaling'. De Federatie van Assurantieclubs komt daarom met een alternatief waarmee het ministerie van Financiën en de toezichthouder zouden kunnen instemmen.

Een consument komt bij een financieel dienstverlener voor advisering en bemiddeling voor bijvoorbeeld een hypotheek. Na een eerste korte kennismaking spreekt de financieel dienstverlener met de cliënt af dat hij het advies- en bemiddelingstraject wil uitvoeren voor bijvoorbeeld 2.500 euro. Dit is een vooraf afgesproken vaste beloning. Op het moment van de afspraak is nog niet bekend welke hypotheek exact geadviseerd gaat worden, en ook niet welke aanbieder geadviseerd zal worden. Vast staat dus dat op geen enkele wijze een aanbieder via de hoogte van de provisie een ongewenste invloed heeft op de inhoud van het advies van de financieel dienstverlener, een perverse prikkel is er niet.

Op het eind van het traject volgt het advies inclusief de naam van de aanbieder. Als de hypotheek vervolgens wordt afgesloten zijn er twee mogelijkheden:

1. De provisie wordt volledig uitgekeerd aan de consument onder aftrek van de overeengekomen 2.500 euro die de aanbieder namens de cliënt aan de financieel dienstverlener uitkeert.

2. De financieel dienstverlener kiest ervoor om exact het bedrag van 2.500 euro in te bouwen in het product. Hogere of lagere inbouw leidt dan tot hogere of lagere hypotheekrente.

De kern van de constructie is dat dan in beide situaties gesteld wordt dat er sprake is van directe betaling en zijn er verder geen consequenties aan verbonden.

D&O vindt de gevolgde redenatie formeel correct, maar constateert dat het verschil van deze constructie met de situatie waarin de provisie transparant is en de consument het met deze provisie eens is vrijwel nihil is. Op de tweede plaats vreest D&O dat deze constructie niet integere financieel dienstverleners opnieuw ruimte biedt voor toepassingen die op termijn weer tot nieuwe schandalen zullen leiden. (bron: InFinance)

Wij houden maximaal € 750,- tot € 1.450,- vaste afsluitkosten in op de provisie. Het meerdere aan directe provisie ontvangt u van ons terug als retourprovisie. Transparant in provisie, helder in hypotheek advieskosten.

Omdat FACN geen provisiebelang heeft, krijgt u 100% onafhankelijk hypotheekadvies! Een heldere werkwijze met de laagste hypotheek afsluitkosten en retourprovisie.

Is uw interesse gewekt? Bel dan 0900 - 446 0 446 (lokaal tarief) of stuur uw bericht .

« Terug naar nieuwsoverzicht