Positie van Argenta Spaarbank: informatie

maandag, 10 november 2008

Positie van Argenta Spaarbank

Argenta heeft een zeer stevige positie en specifieke strategie:

1. Argenta beschikt over een sterke liquiditeit en solvabiliteit.
De groep heeft een sterke liquiditeitspositie doordat Argenta veel
meer deposito’s van particuliere klanten heeft dan dat er leningen
worden toegestaan. Hierdoor is de groep totaal onafhankelijk van de
geld- en kapitaalmarkt . Argenta beschikt over een voorraad
liquiditeiten die een veelvoud is van de door Nederlandse klanten
aangehouden deposito's.
2. Argenta is stevig verankerd met stabiel aandeelhouderschap.
Argenta is niet beursgenoteerd. De familiale aandeelhouders
denken op lange termijn. Ze achten groei, solvabiliteit en
onafhankelijkheid belangrijker dan korte termijn winsten.
3. Specifieke strategie
Argenta richt zich uitsluitend tot particuliere cliënten voor het
aantrekken van spaardeposito’s en verschaffen van hypotheken in
België en Nederland.
4. Argenta heeft een conservatief risicobeleid.
Argenta past zeer strenge kredietwaardigheidscriteria toe in het kader
van haar kredietpolitiek en de keuze van haar beleggingen. Argenta
belegt niet in aandelen of rommelhypotheken.
5. Spaartegoeden tot 100.000 EUR gegarandeerd
Door een beslissing van de Belgische regering op 7 oktober jl. zijn
ook de spaartegoeden die Nederlandse klanten bij Argenta Spaarbank
NV aanhouden gegarandeerd tot 100.000 EUR.
6. Argenta Spaarbank NV opereert in Nederland via een Bijkantoor.
Sinds mei 2008 vielen de spaartegoeden van Nederlandse klanten
deels onder de Belgische en deels onder de Nederlandse
depositogarantieregeling. Met de beslissingen van de Belgische en
Nederlandse regering om de bescherming te verhogen tot 100.000
EUR komt deze regeling te vervallen en vallen alle tegoeden onder de
Belgische regeling.

bron: Argenta

« Terug naar nieuwsoverzicht