Kabinet akkoord met provisietransparantie

vrijdag, 31 oktober 2008

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de voorstellen van minister Bos (Financiën) op het terrein van de provisietransparantie. Deze maatregelen, die de consument inzicht moeten bieden in de beloning van het intermediair, gaan ook gelden voor bankspaarproducten.
Vanaf 1 januari moeten tussenpersonen duidelijk maken wat zij verdienen aan de verkoop van een financieel product. Daarnaast worden zij vanaf 1 juli a.s. verplicht hun klanten een dienstverleningsdocument te verschaffen waarin duidelijk wordt vermeld wat de dienstverlening van de tussenpersoon is en op welke manier hij hiervoor wordt beloond.

Er wordt een inhoudelijke norm geïntroduceerd voor provisies die tussenpersonen mogen ontvangen: provisies moeten altijd in het belang van de consument zijn en de kwaliteit van dienstverlening ten goede komen. Bonusprovisies, zoals omzetgerelateerde provisies, worden verboden. Daarnaast komen er strengere regels voor kredietreclame; consumenten moeten op de risico's van het gebruik van krediet worden gewezen.

Het ontwerpbesluit wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De tekst van het besluit wordt pas openbaar bij publicatie in het Staatsblad. (bron: AMWeb)

Hoe transparant wilt u hypotheekadvies tegen vaste advieskosten? Bekijk onze werkwijze.

« Terug naar nieuwsoverzicht