Mifid: provisie niet hoger dan nodig voor dienstverlening

donderdag, 30 oktober 2008

Minister Bos wil dat de 'Mifid Inducementregels' per 1 januari ook gaan gelden voor de provisie van complexe producten en hypotheekvormen. In de praktijk betekent dit dat de provisie dan is gebonden aan specifieke voorwaarden en niet hoger mag zijn dan noodzakelijk voor de dienstverlening.
De provisie zal dan alleen zijn toegestaan als de consument volledig geïnformeerd is over de aard en hoogte daarvan, als deze de kwaliteit van de bemiddeling ten goede komt en geen afbreuk doet aan de plicht van de adviseur om zich in te zetten voor zijn cliënt. Dat stelt Bureau D&O in een analyse over het onderwerp. "Het maximum van de provisie ligt daar waar een hogere beloning niets meer toevoegt aan de kwaliteit van de dienstverlening", stelt D&O. Bemiddelaars die zich niet aan deze provisieregels houden, kunnen door de AFM worden aangesproken.

Probleem is volgens het adviesbureau dat aanbieders volgens deze regels niet meer provisie mogen betalen dan noodzakelijk, terwijl zij geen zicht hebben op wat de bemiddelaar precies doet. Als de plannen van de minister worden ingevoerd, ontstaat er misschien geen generiek maximum aan de provisie, maar wel een specifieke grens die wordt bepaald door specifieke omstandigheden. (bron: AMWeb))

De werkwijze van FACN is uniek. Alles wat FACN meer aan directe hypotheekprovisie en afsluitprovisie krijgt van de bank boven de vaste advieskosten, ontvangt u als retourprovisie terug.

FACN vindt het namelijk niet logisch dat een tussenpersoon meer provisie krijgt als de hypotheek of de premie hoger is. Het werk is hetzelfde! Daarom wordt er gewerkt met vaste bemiddelingskosten en ontvangt u al het meerdere aan provisie retour. Neem vrijblijvend contact met ons op voor provisieloos advies!


« Terug naar nieuwsoverzicht