Woningaanbod nauwelijks gevoelig voor prijsschommeling

maandag, 27 oktober 2008

Het Nederlandse woningaanbod is helemaal niet zo gevoelig voor veranderingen in prijs. Een belangrijke reden hiervoor is dat precies is vastgelegd waar wel en niet gebouwd mag worden. Er moeten voldoende ‘open ruimtes' zijn, maar de netto kosten om die open ruimtes te behouden kunnen oplopen tot enkele procenten van het huishoudinkomen. Hiermee zouden ze minstens even groot zijn als de maatschappelijke kosten van de hypotheekrenteaftrek. Dat concludeert Wouter Vermeulen, die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveert op een onderzoek naar woningaanbod, ruimtelijke ordening en regionale arbeidsmarkten in Nederland.

Als het regionale woningaanbod is beperkt omdat er niet overal gebouwd mag worden, heeft dat ook invloed op de spreiding van de bevolking en de groei van de werkgelegenheid. Vermeulen laat zien dat de werkgelegenheid in de Randstad de afgelopen decennia minder hard is gegroeid dan in omliggende gebieden. Reden: een schaarste aan woningen. De bundeling van nieuwbouw is volgens Vermeulen bijvoorbeeld zichtbaar rondom Amsterdam en in Almere. Het houdt open ruimte toegankelijk voor de bewoners van een stad, maar het heeft ook tot gevolg dat mensen er kleiner en duurder wonen of dat ze een huis op een minder aantrekkelijke plek moeten betrekken.

De netto kosten om die open ruimte te behouden kunnen oplopen tot enkele procenten van het huishoudinkomen. Hiermee zouden ze minstens even groot zijn als de maatschappelijke kosten van de hypotheekrenteaftrek. Het is volgens Vermeulen daarom belangrijk een beter begrip te ontwikkelen van de welvaartseffecten van het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid.
(bron: InFinance)

Behoefte aan hypotheekadvies tegen vaste advieskosten en zonder provisiebelangen? Neem contact met ons op.

« Terug naar nieuwsoverzicht