Omzet uit declaraties stijgt

maandag, 20 oktober 2008

Het eerste half jaar van 2008 is niet voor ieder assurantiekantoor even positief verlopen. Net als in 2007 is de omzet per polis gedaald. Niet zo hard als in 2007 waar de omzet per polis daalde met 8 procent. De verwachting is dat de omzet per polis in 2008 zal dalen met 2 tot 3 procent. Dit stelt bureau D & O op basis van een onderzoek naar de halfjaarcijfers van het assurantie-intermediair in Nederland.

Uit de tussentijdse halfjaarmeting die Bureau D & O over het eerste halfjaar van 2008 heeft gedaan blijkt dat na het kanteljaar 2007, de economische situatie voor assurantiekantoren licht is verslechterd. Het rendement is gemiddeld bij de kantoren gedaald met 1 procent.

De grootste groep (81 procent) van de assurantiekantoren heeft in het eerste halfjaar geen portefeuille overgenomen. Zij hebben binnen het bedrijf veel gedaan aan efficiencyverbetering.

Deze groep kantoren heeft de strategie gevolgd om voornamelijk te bezuinigen op medewerkers. De efficiency is toegenomen en de personeelskosten zijn gedaald met 4 procent. Ondanks de besparing van de personeelskosten met zijn de totale kosten met 4 procent harder gestegen dan de groei in omzet. (Deze bedraagt 3 procent vergeleken met het eerste half jaar van 2007.) De kostenstijging heeft zich voornamelijk voorgedaan in de post bedrijfskosten.

De hoge bedrijfskosten kunnen enerzijds verklaard worden door de toegenomen administratieve druk door de komst van de Wft (Wet financieel toezicht) en anderzijds door

de toenemende behoefte tot verdergaande automatisering, het opzetten van verkoop via Internet en de behoefte om meer aan promotie en marketing te doen.

De inkomsten uit declaraties zijn in het eerste half jaar van 2008 met 77 procent gestegen ten opzichte van het eerste half jaar van 2007. Op de totale omzet is de omzet uit declaraties halverwege het jaar, gestegen van 3 procent naar 5 procent. De grootste groei in omzet uit declaraties heeft zich voorgedaan bij de leven en hypotheekkantoren. Zij hebben hun omzet uit declaraties zien stijgen met 140 procent naar gemiddeld 10 procent van de totale omzet.
(bron: D&0)

Bekijk onzewerkwijze voor uw advies op declaratiebasi of retourprovisie.

« Terug naar nieuwsoverzicht