ARGENTA informeert spaarders

woensdag, 1 oktober 2008

ARGENTA MEDEDELING AAN RELATIES 01/10/2008

“De positie van Argenta in de huidige financiële markt”

Geachte relatie,

De financiële markten zijn op dit moment hevig in beweging. Dagelijks verschijnen in de pers berichten over de situatie en positie van banken en verzekeraars.

Naar aanleiding van deze situatie hecht Argenta Spaarbank NV er dan ook waarde aan om u als cliënt van onze bank verder te informeren over de positie van Argenta.

Argenta Spaarbank NV is al meer dan 50 jaar een onafhankelijke bank met 100% familiaal aandeelhouderschap. Argenta is dus niet beursgenoteerd, en is dus ook niet overgeleverd aan de grillen en speculaties op de beurs.
Zowel in België als in Nederland heeft Argenta een ijzersterke kredietportefeuille, waarbij altijd alleen kredieten zijn verstrekt aan zeer kredietwaardige particuliere cliënten.
Voorts heeft Argenta niet belegd in hypotheken aan minder kredietwaardige kredietnemers (zgn. sub-prime leningen) en houden wij geen aandelenportefeuille aan. Verder heeft Argenta geen vorderingen op de Amerikaanse organisaties Lehman Brothers of AIG, waardoor de impact hiervan nihil is.
Bovendien financiert de bank zich nagenoeg uitsluitend middels spaardeposito’s van 1,2 miljoen particuliere Belgische en Nederlandse cliënten en is daardoor niet afhankelijk van de snel stijgende prijs van het geld op de internationale geld- en kapitaalmarkten.

Vanaf 2004 is Argenta Nederland actief in Nederland met het aanbieden van spaar- en betaalrekeningen. Sinds de start heeft Argenta in Nederland met een consistent rentebeleid een grote groei doorgemaakt. In Nederland hebben inmiddels 85.000 mensen een spaar- en/of bankrekening bij Argenta en is het spaarsaldo meer dan € 1,6 miljard. Argenta werkt hierbij inmiddels samen met meer dan 2200 professionele intermediairs.

Sinds 27 mei 2008 is Argenta Spaarbank in Nederland aangesloten bij het depositogarantie-stelsel, waarmee u extra waarborgen heeft voor uw spaargeld bij Argenta.
In aansluiting op onze eerdere berichtgeving inzake het depositogarantiestelsel verwijzen wij u naar onze website www.argenta.nl onder de rubriek Sparen & betalen.

Tot slot kunnen wij u nog het volgende melden inzake de halfjaarcijfers van de groep Argenta. Het balanstotaal bedraagt nu € 30,1 miljard: een groei met 2,86%. De nettowinst komt uit op € 39,7 miljoen.

Argenta blijft haar positie uiteraard scherp evalueren en wij zullen u hier de komende tijd periodiek van op de hoogte houden.

Wij gaan er vanuit u met deze informatie van dienst te zijn geweest en hopen u hiermee het vertrouwen te hebben gegeven om in deze tijden cliënt bij onze bank te blijven.

Indien u nog vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers van het Team Sparen & Betalen. Zij zijn bereikbaar via helpdesk@argenta.nl.

Met vriendelijke groet,

Argenta Spaarbank NV
Directie Bijkantoor Nederland

« Terug naar nieuwsoverzicht