Bos komt intermediair tegemoet

maandag, 15 september 2008

Minister Bos (Financiën) heeft de Tweede Kamer voorgesteld om de verschuiving van de verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie naar maximaal 50-50 uit te stellen tot 1 januari 2011 en mogelijk zelfs te beperken tot 60-40. De zogeheten balansregel wil Bos in ieder geval niet van toepassing laten zijn op niet-complexe hypotheken. "De toegevoegde waarde ervan is bij relatief eenvoudige hypotheekproducten niet evident." De verschuiving van de balansregel naar 60-40 en naar 50-50 wil Bos een jaar opschuiven naar respectievelijk 1 januari 2010 en 1 januari 2011. "Deze temporisering beoogt de liquiditeitseffecten voor tussenpersonen van het hele pakket maatregelen dat op 1 januari van kracht wordt, enigszins te matigen. Dat is wenselijk om de continuïteit van intermediaire dienstverlening niet in gevaar te brengen." In 2010 wordt vervolgens bekeken of de balansregel het jaar erop verder wordt doorgevoerd. Verder stelt Bos dat ook direct writers nominale kostentransparantie moeten gaan bieden (bedragen noemen en geen percentages). De post 'kosten bemiddelaar' in de modellen-De Ruiter zal voorts worden aangepast, zodat geen verwarring meer bestaat over de uitgekeerde provisie.
(bron: Obvion)

« Terug naar nieuwsoverzicht