Koopsubsidie mogelijk bij Aegon

donderdag, 14 augustus 2008

Met ingang van 21 augustus 2008 accepteert AEGON ook hypotheken die worden aangevraagd in combinatie met Koopsubsidie.

Wat is Koopsubsidie?

Starters op de woningmarkt worden op dit moment geconfronteerd met een aanhoudend hoog prijspeil van koopwoningen. Met Koopsubsidie wordt het kopen van een woning voor starters toegankelijker gemaakt. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat starters meer kunnen lenen. Met Koopsubsidie wil de overheid het eigen woningbezit bevorderen.

Algemene regels Koopsubsidie

De regels voor Koopsubsidie zijn vastgelegd in de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW). Wanneer een aanvrager voldoet aan de voorwaarden, kan de consument een subsidie in de vorm van maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen. Per 1 januari 2007 is de wet BEW aangepast. Zo zijn de inkomens- en koopprijsgrenzen verruimd. Gevolg: meer consumenten kunnen aanspraak maken op Koopsubsidie.

Op=op

Het overheidsbudget voor Koopsubsidie is echter beperkt. Is het budget op, dan worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Waarvan is de hoogte van de subsidie afhankelijk?

De hoogte van de subsidie is onder meer afhankelijk van het toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het bruto jaarinkomen plus dat van de partner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de Koopsubsidie, maar naarmate de aanvrager meer verdient, zal de subsidie minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van de hypotheeksom. Daarnaast is Nationale Hypotheek Garantie verplicht.

Hoe vraagt u Koopsubsidie aan met onze hulp?

- U maakt samen met ons de proefberekening op de website van SenterNovem (www.senternovem.nl/rgo/koopsubsidie/index.asp en dan kiezen onder ‘Informatie’ voor berekening koopsubsidie)

- Uit deze berekening komt het bedrag van de bruto contante waarde van de Koopsubsidie. Dit bedrag moet worden doorgegeven bij de aanvraag voor een hypotheekofferte.

- In de offerte wordt een voorbehoud gemaakt van de ontvangst van het officiële toekenningsbesluit van de Koopsubsidie. U stuurt ons en AEGON een kopie van dit officiële toekenningsbesluit.

- Bij het acceptatietraject wordt gecontroleerd of het definitieve toekenningsbesluit voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten op basis waarvan de offerte is uitgebracht.

Meer weten over uw mogelijkheden met Koopsubsidie? Neem contact met ons op.

Lees meer over de Startershypotheek


« Terug naar nieuwsoverzicht