bericht van de directie van Argenta Spaarbank

vrijdag, 8 augustus 2008

Geachte relatie,

De financiële markten zijn op dit moment hevig in beweging. Argenta Spaarbank NV heeft zich door haar gevoerde strategie en onafhankelijke positie al meer dan 50 jaar als een solide bankverzekeraar gepositioneerd.

Door de huidige volatiliteit en turbulentie op de financiële markten en de onzekere economische vooruitzichten wenst Argenta zich thans niet onbeperkt voor langere termijn te verbinden in haar beleggingen. Het beleggen van spaargelden in hypotheken is bij Argenta een belangrijke pijler in het beleggingsbeleid.

Vanuit dit perspectief is zeer zorgvuldig gekeken naar het huidige assortimentsaanbod van hypotheken, afgezet tegen het balansbeleid van Argenta.
Hierdoor heeft Argenta besloten om de Argenta Classic Hypotheek vanaf 1 september a.s. tijdelijk niet meer aan te bieden. Bestaande cliënten kunnen uiteraard wel terecht voor verhogingen, meenemen etc.

De Argenta Light Hypotheek blijft gewoon deel uitmaken van het assortiment hypotheken, waarmee Argenta een speler blijft op de Nederlandse hypotheekmarkt. Sinds de introductie medio vorig jaar maakt deze productvorm ruim 60% van de nieuwe productie hypotheken uit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u direct op de hoogte brengen wanneer de Argenta Classic Hypotheek weer volledig in ons assortiment hypotheken wordt opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Directie Argenta Spaarbank N.V. Bijkantoor Nederland

« Terug naar nieuwsoverzicht