'gratis' hypotheekadvies pakt soms prijzig uit

maandag, 4 augustus 2008

Verzekeringsadvies van een tussenpersoon leek voor de consument altijd gratis, maar het was een sigaar uit eigen doos en soms een heel dure.

Dat systeem gaat nu op de helling en de branche raakt in het slop. Enkele duizenden tussenpersonen houden er de komende vier jaar mee op, verwacht de NBVA, een van de twee brancheverenigingen van verzekeringstussenpersonen. ,,Bij de Autoriteit Financiële Markten staan nu 8500 kantoren geregistreerd. We denken dat het er in 2012 nog 6000 zijn,'' zegt de NBVA.

De inkomsten dalen allereerst doordat consumenten voor simpele producten de tussenpersoon niet meer nodig hebben. ,,Internet is een bedreiging,'' zegt Peter Tempelaar, mede-eigenaar van de Dordtse TDA Groep (elf werknemers). ,,Consumenten worden slimmer en mondiger. Ze hebben je pas nodig als het om ingewikkelde producten gaat.''

Ten tweede staan er grote veranderingen op stapel wat betreft de beloning van de tussenpersonen met provisies voor met name die ingewikkelder producten. Dat is een voor klanten schimmig systeem van betalingen door de verzekeraars wier producten de tussenpersoon verkoopt.

De politiek schrijft nieuwe regels voor. De tussenpersoon zal, waarschijnlijk vanaf volgend jaar, precies aan de klant moeten uitleggen hoeveel hij ontvangt van de verzekeraar voor het product dat hij aan de klant aanbeveelt.

Tempelaar: ,,Wij zijn gelukkig niet erg afhankelijk van dergelijke inkomsten, maar ik weet van veel van mijn collega's dat ze hier huiverig voor zijn. Er is onzekerheid.''

Die provisiebedragen kunnen nogal uiteenlopen. Dus heeft de tussenpersoon ineens veel uit te leggen en dan zal de klant zich soms bedenken. ,,Door de beloningstransparantie zullen kantoren failliet gaan,'' zei ING-directielid Hans Hagenaars onlangs op een symposium over tussenpersonen.

Sommige vormen van provisie zullen worden verboden, zoals de bonusprovisie, die een tussenpersoon ontvangt als hij bepaalde omzetdoelen haalt bij een enkele verzekeraar.

Op Europese schaal hebben de toezichthouders bepaald dat het 'zeer twijfelachtig' is of een dergelijke provisie wel in het belang van de consument is. Intussen zien ook verzekeringsmaatschappijen en sommige groepen tussenpersonen dat in.

In een eind juni gepubliceerd onderzoek (betaald door de verzekeraars en tussenpersonen) staat dat de bonusprovisie 'niet meer van deze tijd' is. Bij de presentatie van dat onderzoek werd die conclusie beaamd door directielid Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars. ,,Bonusprovisie kan niet meer,'' zei hij.

Een enkele verzekeraar is er al mee gestopt. Aegon betaalt geen bonusprovisie meer op de nieuwe beleggingsverzekering die de Haagse verzekeraar begin dit jaar op de markt bracht. Daarnaast is de afsluitprovisie verlaagd (tot 3 procent). Dat drukt de kostenlast voor de polishouder, maar de tussenpersoon is de dupe. Bij grote kantoren is de bonusprovisie goed voor 10 tot 30 procent van de omzet.

In maart lekte een e-mail uit van Maasbert Schouten, topman van de intermediairketen Afab. Hij schreef aan zijn franchisenemers dat 'vanaf heden geen producten van Aegon Leven meer dienen te worden gesloten'. In datzelfde mailtje beveelt hij een alternatief aan, met een afsluitprovisie van 6 procent én een bonusprovisie.

Het merendeel van de verzekeringsbranche kwalificeerde deze actie als 'gespartel' en als 'een achterhoedegevecht'. De geest van transparantie, vrijgelaten door de woekerpolisaffaire, gaat echt niet meer terug in de fles, zo klinkt het.

,,In 2012,'' zegt de NBVA, ,,kan de klant kiezen hoe hij betaalt voor het advies. Via een uurtarief of via de polis, maar in elk geval kiest hij zelf en kent hij het exacte bedrag dat hij betaalt.''

Tussenpersoon Peter Tempelaar van de Dordtse TDA Groep ziet kansen. ,,Het onderscheid tussen bemiddeling en advies wordt dan hopelijk duidelijker. Dit geef mij veel meer mogelijkheden mij echt als adviseur te profileren.'' (bron: AD.nl)


FACN adviseert en bemiddelt altijd tegen vaste advieskosten en retourprovisie . Onafhankelijker hypotheekadvies kan niet. Neem vrijblijvend contact contact met ons op en ervaar hetzelf. Hoe u provisie ebspaart én goed hypotheekadvies krijgt.

« Terug naar nieuwsoverzicht