Bankspaarproduct zo ondoorzichtig als beton

woensdag, 23 juli 2008

Bankspaarproducten zijn niet zo transparant als gedacht. Bovendien zijn ze slecht vergelijkbaar, waardoor de klant geen volledig inzicht heeft in de kosten. Een gebrek aan regels is daar voor een niet gering deel debet aan, zo blijkt uit onderzoek van MoneyView. Daarmee is het bankspaarproduct zo ondoorzichtig als beton en lijkt het op weg de nieuwe woekerpolis te worden.

In het onderzoek zijn de bankspaarproducten afgezet tegen en vergeleken met (levens)verzekeringen. Voor levensverzekeringen gelden sinds jaren allerlei regels waaraan verzekeraars bij het maken van offertes en aanbiedingen moeten voldoen, wat er voor zorgt dat deze aanbiedingen inmiddels goed vergelijkbaar zijn. Voor bankspaarproducten zijn deze regels er niet. Het gevolg is dat de meeste aanbieders van bankspaarproducten bepaalde (beleggings)kosten niet doorrekenen in hun offertes en aanbiedingen. Ook betekent het dat de klant geen volledig inzicht krijgt in de werkelijke kosten van een product, de bankspaarproducten onderling niet kan vergelijken én deze niet kan vergelijken met beleggingsverzekeringen.

Bankspaarproducten zijn naar hun aard in principe wel transparanter dan verzekeringsoplossingen, omdat precies duidelijk is welk deel van de inleg wordt gebruikt voor vermogensopbouw en welk deel voor het (eventueel) meeverzekerde overlijdensrisico. Het verzekeren van overlijdensrisico moet in de meeste gevallen separaat gebeuren. Het feit dat bankspaarproducten in principe zeer transparant en begrijpelijk zijn, laat onverlet dat de aanbieders van deze producten zelf zorgen voor een onnodig gebrek aan transparantie en de producten onvergelijkbaar maken.

Dion van der Mooren, projectleider van het onderzoek naar Banksparen: ‘We gaan wat dit betreft met banksparen jaren terug in de tijd. Destijds waren het de verzekeringspolissen die niet vergelijkbaar waren. Daar zijn inmiddels allemaal regels voor, waar verzekeraars zich over het algemeen goed aan houden. Maar nu, bijna 10 jaar later, doet exact hetzelfde probleem zich bij het banksparen voor.'

Voor het onderzoek analyseerde MoneyView in totaal 170 producten, waaronder meer dan 30 bankspaarproducten.
(bron:InFinance)

Retourprovisie op bankspaarproducten is ook mogelijke. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een vergelijk tussen bankspaarhypotheek en spaarhypotheek plus retourprovisie.

« Terug naar nieuwsoverzicht