Gmac overdracht hypotheekportefeuille aan HypInvest BV - NIBC

dinsdag, 8 juli 2008

Geachte relatie,

Hierbij informeren wij u over de overdracht van een deel van de portefeuille van Gmac Hypotheken naar HypInvest BV. Enige tijd geleden informeerden wij u al over het staken van de activiteiten voor nieuwe hypotheken vanuit GMAC.

HypInvest BV is een 100% dochter van NIBC Bank NV gevestigd te Den Haag.

Het economisch en juridisch eigendom van de hypothecaire leningen, die door Gmac Hypotheken zijn verstrekt, zijn op 1 juli jl. overgedragen aan HypInvest BV. Het betreft een deel van de Gmac portefeuille waarvan de passeerdatum in de laatste 4 maanden ligt. De overdracht naar een andere administratieve omgeving binnen Stater Nederland BV (hierna: “conversie”) zal omstreeks november plaatsvinden.

Tot aan de conversie verandert er niets voor u. Gmac Hypotheken zal tot de conversiedatum het aanspreekpunt blijven voor alle vragen die betrekking hebben op de hypothecaire lening en de toepasselijke voorwaarden. Daarna zal de gehele administratie van de betreffende leningen worden overgedragen aan HypInvest BV. De betreffende klanten worden één dezer dagen geïnformeerd door middel van een gezamenlijke brief van Gmac Hypotheken en HypInvest BV. U zult deze aangetekend ontvangen uit naam van beide partijen. Voorwaarden zullen gelijkelijk overgedragen worden, waardoor er voor u geen verandering plaatsvindt in de inhoud. Slechts de partijen en aanspreekpunten wijzigen.

Indien u nog vragen heeft dan kunt u met de afdeling Customer Service van Gmac Hypotheken contact opnemen. Telefoon 070-3567902 of e-mail customerservice@gmacrfc.nl .

FACN benadrukt geen partij te zijn in deze, maar wel volledig te vertrouwen dat uw belangen op deze wijze juist worden behartigd. Uiteraard zijn achter de schermen belangrijke partijen zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank op de hoogte van dergelijke mutaties.Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Met vriendelijke groet,

Directie FACN

« Terug naar nieuwsoverzicht