AFM: risicopremie moet duidelijker in bijsluiter

maandag, 7 juli 2008

Toezichthouder AFM heeft een wijzigingsvoorstel gedaan voor de Financiële Bijsluiter. Daarin is onder meer opgenomen dat de overlijdensrisicopremie en -dekking duidelijker zichtbaar wordt weergegeven in de bijsluiter.
Beoogde ingangsdatum van de gewijzigde bijsluitervoorschriften is 1 oktober; de branche kan tot 1 september op het voorstel reageren. Behalve het splitsen van kosten en risicopremie stelt de AFM onder meer voor om garanties beter duidelijk te maken en in de opbrengstscenario's concrete rendementspercentages te noemen. Voor direct ingaande lijfrentes is een nieuw model gemaakt, dat zich richt op de hoogte van de maandelijkse uitkering. Het consultatiedocument is te vinden op www.afm.nl.
(bron: Obvion)

« Terug naar nieuwsoverzicht