Beëindiging woonhuisfinanciering GE Artesia Bank

dinsdag, 24 juni 2008

Zeer geachte relatie,

Hierbij informeren wij u dat GE Artesia Bank met ingang van 1 augustus aanstaande zal stoppen met het verstrekken van hypothecaire geldleningen via tussenpersonen. Aanvragen die na deze datum worden ingediend zullen wij niet meer in behandeling nemen.

De redenen die ten grondslag liggen aan dit besluit zijn de in onze ogen onaantrekkelijk geworden marktomstandigheden voor woonhuisfinancieringen in Nederland. De rentemarges op woonhuishypotheken zijn zo laag dat het risico en de kosten van deze leningen ons inziens onvoldoende wordt beloond.

De bestaande hypotheekcliënten van GE Artesia Bank bank zullen echter geen hinder ondervinden van deze beslissing gezien onze dienstverlening aan u en aan bestaande hypotheekcliënten onverkort zal worden gecontinueerd.

Hebt u vragen n.a.v. bovenstaand bericht, neem dan contact met ons op.

« Terug naar nieuwsoverzicht