Bedrijfsgegevens en privacybeleid

Onze bedrijfsgegevens zijn:

Financieel Adviescentrum Nederland bv (FACN) ook h/o hypotheeknieuwbouw.nl

postadres
Postbus 10363
7301 GJ Apeldoorn

kantooradres
Uddelerveen 94
3888 MN UDDEL

TEL: 0577 - 408 000
of gebruik het contactformulier

DVD Advies
DVD Risico bemiddeling
DVD Hypotheek bemiddeling


Financieel Adviescentrum Nederland (FACN) is aangesloten bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12015897
www.afm.nl

Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 08150486
www.kvk.nl

College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1402508
www.cbpweb.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) onder nummer 300.010764
www.kifid.nl

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
www.seh.nl


Privacy informatie

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen en uw privacy is gegarandeerd. Indien u via deze site persoonlijke danwel bedrijfsmatige gegevens achterlaat bij de vraag om informatie en/of een verzoek om contact, dan worden deze gegevens door ons uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn afgestaan.

Nimmer worden door ons gegevens van bezoekers van onze site afgestaan aan derden, behoudens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Copyright

Alle op deze website afgebeelde gegevens, met inbegrip van alle teksten, logo's, illustraties, merken, foto's en bestanden zijn nadrukkelijk eigendom van de eigenaren van Hypotheek Nieubouw en worden beschermd door het merkenrecht, auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Deze rechten gaan nimmer over op (rechts)personen die toegang krijgen/hebben tot deze site.

De inhoud van deze site mag alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud en/of delen van de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen en op enigerlei wijze te verspreiden en/of beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de concepteigenaren.

Linkpagina