Nieuwbouw hypotheek regeling Delta Lloyd Hypotheken

Hieronder treft u een samenvatting van enkele kenmerken van de nieuwbouw hypotheek regeling van Delta Lloyd Hypotheken.

De Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek is speciaal ontwikkeld voor mensen die hun nieuwbouwhuis willen financieren. In de voorwaarden van deze hypotheek is rekening gehouden met de bijzondere behoeften van deze specifieke groep klanten. Voorbeelden hiervan zijn een lange geldigheid van de offerte (tot 11 maanden) en een hoge rentevergoeding over het bouwdepot. Maar de Nieuwbouw Hypotheek heeft meer voordelen. U kunt uit alle bij Delta Lloyd beschikbare aflossingsvormen en uit verschillende rentevastperiodes. Ook is de verhuisregeling van toepassing.

Kenmerken van de Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek

Rente
* Scherp tarief.
* Rentevastperiodes: maand, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar (geen rente-alert).
* De offerterente is gelijk aan de passeerrente.

Looptijd Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
De looptijd van de Nieuwbouw Hypotheek is maximaal 30 jaar. De looptijd van de lening of het leningdeel dient
minimaal gelijk te zijn aan de looptijd van de eventueel mee te verbinden rekening of verzekering.

Maximale verstrekking Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
* Zonder aanlevering van een nieuwbouw taxatierapport mag maximaal 20% van de koop-/aannemingssom aan meerwerk worden meegenomen.
* Naast de koop-/aannemingssom en eventueel meerwerk mag maximaal 8% aan financieringskosten worden meegefinancierd.
* Maximaal 90% van de executiewaarde mag aflossingsvrij worden gefinancierd.

De executiewaarde wordt als volgt berekend:
(koopaanneemsom + 50% meerwerk) x 0,95.

De maximale leensom is 800.000 euro. Minimale leensom 10.000 euro.

Aflossingsvormen Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
Binnen de Nieuwbouw Hypotheek zijn de volgende aflossingsvormen mogelijk:
* Financieel VrijheidsPlan
* CombiPlusHypotheek
* EffectPlusHypotheek
* ZekerPlusHypotheek
* Lineair
* Annuïtair
* Aflossingsvrij
* tot 90% van de executiewaarde

Overlijdensrisicoverzekering Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
Voor het gedeelte van de leensom dat 90% van de executiewaarde te boven gaat, is een overlijdensrisicodekking verplicht. Het is niet verplicht deze overlijdensrisicoverzekering bij Delta Lloyd te sluiten. NB Bij de aflossingsvormen EffectPlusHypotheek en Zeker- PlusHypotheek komt deze verplichting te vervallen (indien geen sprake van NHG).

Geldigheidsduur Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
Voor een offerte geldt een acceptatietermijn van drie weken en een geldigheidstermijn van zeven maanden.
De geldigheidstermijn is te verlengen met vier maanden (onder bereidstelling van 0,25% per maand indien sprake van een hogere marktrente).

Annuleringskosten Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
Bij annulering van een geaccepteerde offerte door de aanvrager wordt er 1,5% vergoeding over de hoofdsom in rekening gebracht.
Uitzonderingen: overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Verbouw en/of bouwdepot Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
Er is geen sprake van afslag op het bouwdepot. De rente over het bouwdepot is gelijk aan de gemiddelde hypotheekrente.

Overbrugging Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
Uw klant kan een overbruggingshypotheek afsluiten.
Dit gaat altijd middels de vestiging van een vervolghypotheek op de huidige woning. Het maximale overbruggingsbedrag is het verschil tussen de executiewaarde van de huidige woning en de schuldrest van de huidige hypotheek.
Indien het huidige onderpand al is verkocht kan maximaal het verschil tussen de huidige hypotheek en de verkoopprijs overbrugd worden. De rente voor de overbrugging wordt gepubliceerd op de rentelijst. De afsluitkosten voor de overbrugging bedragen 160 euro.

Bankgarantie Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
Een bankgarantie is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen 1% over het te garanderen bedrag.

Boetevrij aflossen Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
* 10% boetevrij aflossen per kalenderjaar over de oorspronkelijke hoofdsom
* Bij overlijden
* Op renteherzieningsdatum
* Aflossing overbruggingskrediet
* Uitkering uit een aan de geldlening verbonden levensverzekering
* Bij executie welke geen gevolg is van verwijtbaar gedrag door geldnemer
* Algehele aflossing bij verkoop van de woning

Verhuisregeling Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
Op de Nieuwbouw Hypotheek is de verhuisregeling van Delta Lloyd van toepassing. De verhuisregeling is als volgt:
Indien een klant een reeds lopende hypotheek van Delta Lloyd wenst mee te verhuizen naar de nieuwe woning, wordt de klant daartoe in de gelegenheid gesteld. De nieuwe lening dient binnen 6 maanden na het aflossen van de oude lening verstrekt te zijn. De leningaanvraag wordt als een nieuwe lening beoordeeld. Een eventueel aanvullend leningdeel wordt verstrekt tegen de condities zoals die voor nieuwe klanten gelden. Een rentemiddeling is niet mogelijk. De afsluitkosten voor het deel dat meeverhuist bedragen 0,2%, voor het nieuwe leningdeel is de klant de gebruikelijke 1% afsluitkosten verschuldigd.

NHG
Bij een aanvraag met Nationale Hypotheekgarantie gelden de NHG-normen.

Afsluitkosten Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
De afsluitkosten bedragen 1% van de leensom. Eventueel vermeerderd met kosten voor een overbruggingskrediet van 160 euro.

De Voordelen van de Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek
* Een lange geldigheid van de offerte van maar liefst 11 maanden (7 maanden plus mogelijkheid tot verlenging met 4 maanden);
* De vergoeding over het bouwdepot is gelijk aan de gemiddelde hypotheekrente;
* Een goed rentetarief;
* De klant kan gebruik maken van de verhuisregeling;
* Verschillende rentevastperiodes mogelijk;
* Alle aflossingsvormen mogelijk;
* Deskundige en snelle afhandeling met goede service.

Wilt u meet weten over hypotheken en nieuwbouw? Wij bieden u alle hypotheek nieuwbouw arrangementen en kortingen. Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier