Nieuwbouw hypotheek regeling Florius Hypotheken

Hieronder treft u een samenvatting van de kenmerken van de nieuwbouw hypotheek regeling van Florius Hypotheken.

Nieuwbouwtarief Florius Hypotheken
Florius biedt een speciaal tarief voor hypotheken bij nieuwbouw. Voor hypotheken voor nieuwbouw op basis van 100% stichtingskosten valt de lening automatisch in het 100% EW tarief.

Executiewaarde nieuwbouw Florius Hypotheken
Koop-/aanneemsom + meerwerk + max. 5% renteverlies + financieringskosten.

Nieuwbouw taxatie Florius Hypotheken
Als er een taxatierapport wordt aangeleverd voor nieuwbouw, dan kan uitgegaan worden van de gebruikelijke financieringsgrenzen, dus: maximale financiering is 125% van de executiewaarde.

Financieringsgrens nieuwbouw hypotheek offerte Florius Hypotheken
Totaal mag 110% van de stichtingskosten gefinancierd worden (waarvan 100% van de stichtingskosten maximaal aflossingsvrij gefinancierd mag worden). Het is niet toegestaan om binnen de 110% van de stichtingskosten consumptieve financieringen (box 3) mee te financieren. Onder stichtingskosten wordt verstaan:
– De koop-/ aanneemsom
– Meerwerk: indien het meerwerk méér bedraagt dan € 2.500,– dient een specificatie van dit meerwerk overlegd te worden. Het meerwerk dient wel in relatie te staan tot de waardevermeerdering van het onderpand.
– Renteverlies tijdens de bouw: met een maximum van 5% berekend over de koop-/aanneemsom vermeerderd met meerwerk (financieringsvergoeding aan bouwer na tekenen koop-/ aanneemovereenkomst is onderdeel van renteverlies tijdens de bouw)
– Afsluitprovisie
– Kosten hypotheekakte
– Taxatiekosten
– Maximaal 1% bouwrente (financieringsvergoeding aan bouwer voor tekenen koop-/aanneemovereenkomst)
Het bedrag dat meer gefinancierd word dan de stichtingskosten, kan alleen onttrokken worden uit het bouwdepot door middel van nota’s aan de leverancier en/of bouwbedrijf.

Rente tijdens nieuwbouw Florius Hypotheken
Rente op bouwdepot gelijk aan te betalen rente.

De voordelen voor u van een Florius Nieuwbouw hypotheek:

* Wanneer enkel de stichtingskosten van de nieuwbouwwoning worden gefinancierd, valt de lening in het 100% EW tarief
* Ruime verstrekking op nieuwbouw onderpand door financieren van 125% stichtingskosten
* Geen plafond op het meerwerkbedrag van de nieuwbouw
* Een concurrerende verstrekking op inkomen
* Te offreren met 0% hypotheek afsluitkosten via onze samenwerking met Florius

Meer weten over Florius en hypotheken bij nieuwbouw? Gebruik ons contactformulier.